Firmast    OÜ Ökokatused on asutatud aastal 2008 kahe noore mehe ettevõttena mille põhieesmärgiks on pakkuda kvaliteetset, ökoloogiliselt puhast, puidust katusekattematerjali koos paigaldamisega. Väärtustame rohelist mõtlemist ja tervislikku elukeskkonda. Meie toodang valmistatakse taastuvast loodusressursist, puidust ning tootmine on keskkonnasõbralik ja säästev.
   Ivar, üks firma omanikest,omab ehitusinseneri diplomit ja tal on märkimisväärseid kogemusi puitehitiste projekteerimise ja ehitamise vallas nii meil Eestis kui naaberriikides üle Skandinaavia.
   Tõnis, firma teine omanik, omab hindamatuid teadmisi puitkatuste tootmise ja paigaldamise
kohalt mis on üleantud isalt pojale mitmete põlvkondade jooksul. Samuti on
Tõnisel puitkatuste hooldamise kogemus, sest tema kodu on alati just puitkatuse
all olnud. Seega on meie firmas ühendatud innovaatilisus ja aegade jooksul
kogunenud ning kinnistunud traditsioonid puitehitistest ja -katustest.