Katuste katmine puitkatetega.

Eesti levinumateks
puitkatusekateteks on:
Laast

Sindel

Kimm

Täpsema kirjelduse jaoks kliki kattetüübil.