Katuste katmine katusekimmidega.

    Analoogselt laast- ja sindelkatusele tehakse ka kimmkatus kolmekihiline. Katusekimm ehk katusekiil on
mehaanilise saega välja saetud kiilukujulise pikilõikega lauake.

    Katuse ladumist alustatakse täpselt samuti kui sindelkatusel. 600mm pikkustest kimmidest katuse
korral on katusesoomus 190 mm.

    Kimmide naelutamisel tuleb jälgida, et iga järgneva rea kimmid kataksid alumise rea kimmide
vahekohti vähemalt 35 mm laiuselt. Kui kimmid on kuivad, jäetakse naelutamisel
kimmiservade vahele 1,5mm pilud.

Kimmid naelutatakse katusele 40-50mm pikkuste tsingitud naeltega.

Kolmekihilise kimmkatuse 1m2 katmiseks on vaja 75 kimmi 600x80mm.