Katuse katmine.


    Katuse katmist alustatakse räästapealse laasturea kohalenaelutamisega. Tihedama ja ilusama
räästaserva saamiseks naelutatakse räästarea alumine laastukiht (pikkusega 1/3) selili asetatud laastudest, s.o. laastu
kumer külg allapoole. Sellele kihile naelutatakse 2/3 pikkusega laastudest kiht ja sellele omakorda täispikkusega
kolmas kiht kumera küljega pealpool. Naelutamisel toetatakse laastude alumised otsad räästarihtlauale.

    Pärast räästarea naelutamist võetakse räästarihtlaud koos ajutiste klotsidega ära. Järgnevat laasturida
alustatakse 1/3 lastupikkusejagu kõrgemalt. Sirgete laasturidade saamiseks naelutatakse alumisele
laastureale ajutiselt paari naelaga sirge servaga laud.
 

Katmise mugavuse seisukohalt on soovitav roovlatid kohale asetada järk-järgult vastavalt uute
laasturidade naelutamisele.

 

   Laastude read naelutatakse järjekorras, kusjuures paigaldaja liigub ühe rea naelutamisega
hoone ühest otsast teise ja järgmise rea naelutamisega jälle tagasi. Laastude
kohalenaelutamisel peab iga järgnev laast katma alumist laastulaiuse ühe kolmandiku
võrra. Laastu naelutamisel asetatakse laastu kumer külg, s.o. karvasem külg
katusel väljapoole nii, et karv (kiud) jääks pärivett.
<<<Tagasi